Odgušenje kanalizacione horizontale

Odgušenje kanalizacione horizontale ume da bude jako zahtevan posao. Kada se radi o horizontalama obično se misli na sve kanalizacione cevi koje prolaze ispod poda ili plafona u vašem kupatilu. Isto tako se horizontale nalaze i u podrumskim prostorijama zgrade ili kuće, a nekada su ukopane u podu ili ispod samog plafona neke podrumske prostorije. Uglavnom su to glavne odvodne kanalizacione cevi koje odvode otpadne vode (fekalije) koje se slivaju iz vertikala dalje u glavnu kanalizaciju do ulice. Kada dođe do zagušenja horizontale vrlo je verovatno da će doći do izlivanja vode i poplave u vašem stanu ili kući koje dovode do hitne intervencije i obaveznog dolaska vodoinstalatera radi odgušenja kanalizacione horizontale.

Sve što se slije iz kanalizacije okolnih kupatila i svih vertikala završi u horizontali tako da se protočnost kanalizacije koja se nalazi u horizontali vremenom smanjuje dok ne dođe do zagušenja. Ako vam se desi ovakvo zagušenje kontaktirajte naš vodoinstalaterski servis Moj Vodoinstalater Beograd i naš dežurni vodoinstalater će vas posavetovati i zakazati intervenciju ili hitnu intervenciju radi odgušenja kanalizacione horizontale.