Odgušenje slivnika spada u  hitne intervencije

Odgušenje slivnika spada u  hitne intervencije  zbog sporog oticanja vode i mogućeg prelivanja vode. Da bismo sprečili veće havarije, na Vašu adresu  dolazimo u kratkom roku  i započinjemo odgušenje slivnika.

Jedna od najčešćih naših intervencija se odnosi na problem  zagušenja. Kada nastane ova prepreka onda je uobičajeno da je  oticanje vode itekako umanjeno, da se šire  neprijatni mirisi  i da je nemoguće funkcionisati normalno u takvom prostoru.