Odgušenje lavaboa

Zagušenje lavaboa može biti u samoj odvodnoj cevi lavaboa ili na spojevima cevi lavaboa i ostatka kanalizacione mreže. Ponekad je teško otkriti gde je tačno do zagušenja došlo, pa je potrebna i stručna pomoć vodoinstalatera.

Postoje načini da se zagušenja izbegnu, najčešće redovnim čišćenjem odvoda u meri u kojoj je to moguće u kućnim uslovima, a postoji i mogućnost godišnje kontrole stanja kanalizacione mreže od strane profesionalnog vodoinstalatera.

Ponekad čak ni to nije dovoljno, jer se u zavisnosti od načina korišćenja zagušenja mogu pojaviti veoma brzo. Masnoća, ostaci sapuna ili neke čvrste materije mogu u cevima izazvati blokadu i na taj način stvoriti probleme sa oticanjem vode iz lavaboa. Kada se to desi, hitne intervencije vodoinstalatera mogu biti jedino pravo rešenje.