Hitne intervencije na odgušenju kade ili tuš kabine

Hitne intervencije na odgušenju kade ili tuš kabine spadaju u najčešće tražene usluge. Budući da između lavaboa, kade/tuš kabine i WC šolje postoji mreža kanalizacionih cevi znači da postoji dovoljno mogućnosti da dođe do zagušenja. Zagušenjem odvoda ili cevi lavaboa ili WC šolje može doći i do zagušenja kanalizacionog odvoda kade ili tuš kabine.

Pored naše nesmotrenosti u propuštanju najrazličitijih sadržaja kroz slivnike kade, kao najzastupljenijeg uzročnika zagušenja, ipak nekada je neminovno i da samo zbog regularnog korišćenja kade, dođe do ovog problema.

Tačno je da naše redovno održavanje može biti glavna aktivnost i preventivna mera da ubuduće do zagušenja ne dolazi tako često. Ali i pored našeg požrtvovanja uvideli smo da se klijenti često suočavaju sa zagušenjima.

U tom smislu jedno od rešenja je da pozovete naše vodoinstalatere u pomoć. Ukoliko ste sve pokušali što je u vašoj moći, poslušali ste sve savete vaših poznanika i rodbine ali nijedan nije bio delotvoran ili je imao zaista kratkotrajno dejstvo, onda je pravo vreme da vam mi pomognemo.